Sök på Göteborgs universitetsbibliotek


sök på Göteborgs universitetsbibliotek

kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder. Miljö och hållbar utveckling, göteborgs universitetsbibliotek arbetar aktivt med hållbar utveckling enligt universitetets fastställda miljöledningssystem och miljöhandbok. I databaslistan hittar du också ordböcker, uppslagsverk, ljudupptagningar och andra typer av material. Göteborgs universitetsbibliotek har som mål att ge högkvalitativt stöd till universitetets forskare, lärare och studenter.

Göteborg platser att besöka
Uppsala universitetsbibliotek låneregler
Göteborgs universitetsbibliotek pedagogen
Boka synundersökning lund

För att hitta databaser som alla kan komma åt utanför Göteborgs universitet kan du avgränsa databaslistan till att bara visa fritt tillgängliga databaser. Get involved with the 'Teach In China' project for a heart-warming experience. Exciting positions available NOW teaching oral English in China, in kindergartens or secondary schools. Hitta relevanta databaser, databaserna kan vara ämnesspecifika eller ämnesövergripande. Läs mer om här eller gå till vanliga. Or call for a friendly chat. Universitetsbiblioteket erbjuder informationstjänster och samlingar av hög kvalitet en god och kreativ studiemiljö enkel och effektiv tillgång till elektroniska resurser undervisning i att söka, värdera och hantera information. Fritt tillgängliga databaser, kontakta oss om databaser, kontakta oss om du behöver hjälp med databaser. Universitetsbibliotekets databaser innehåller referenser till tidskriftsartiklar och andra publikationer. Universitetsbiblioteket stödjer forskning och utbildning vid Göteborgs universitet genom att erbjuda informationsresurser och samlingar, publicerings- och digitaliseringstjänster samt stöd i att söka, värdera och hantera information. Göteborgs universitetsbibliotek är uppdelat i fyra biblioteksområden och ett bibliotekskansli. Alla som besöker universitetsbiblioteket kan använda våra datorer för att komma åt databaserna.

Varje databas har en beskrivning där du kan läsa om vilka ämnesområden databasen täcker. Om att komma åt e-resurser utanför universitetets nätverk.

Immunologi göteborgs universitet, Lediga lägenheter göteborgsvägen uddevalla, Göteborgs universitetsbibliotek logga in, Företag söker lägenhet göteborg,


Sitemap