Antal villor i stockholms läns landsting


antal villor i stockholms läns landsting

underlag för mer välgrundade beslut inom det offentliga kultur- och näringslivsarbetet. Ett kompetenscentrum som omfattar såväl kulturvetenskaplig som naturvetenskaplig forskning. Stockholms läns landsting tillämpar en ansvarsfördelning som innebär att man skiljer på rollerna som beställare, utförare och ägare. Landstinget har även administrativa funktioner förlagda till flera andra adresser i Stockholm.

Stockholms läns landsting blir grönblått. Rapport Kulturella och kreativa sektorn i Stockholms län Februari 2016 Författare : Volante Stockholms län ligger i framkant i Sverige och Europa när det gäller den kulturella och kreativa sektorns andel av arbetsmarknaden. Stockholms läns landsting omsätter cirka 81 miljarder kronor per år (beräknat som intäkter i budgeten för 2014) och har drygt 40 000 anställda, främst inom sjukvården.

Läst 12 november 2018. Ett annat av landstingets kulturuppdrag gäller Stockholms läns museum. Rapport, juni 2017, författare : Jan Olov Westerberg, den snabba bebyggelseutvecklingen gör att det ibland är svårt för kulturmiljövårdens aktörer att komma in i planerings- och exploateringsprocesserna i rätt skede. Beskrivning av Stockholms läns landstings förvaltningsorganisation Arkiverad 23 december 2010 hämtat från the Wayback Machine. Delar av verksamheten utförs sedan av landstingsägda bolag eller förvaltningar, medan andra delar utförs av externa entreprenörer. Rapport Rapport om Kultur på recept tockholms läns landstings kulturförvaltning och Smärtrehabiliteringen på Danderyds sjukhus har gjort ett pilotprojekt, Kultur på recept, för att undersöka hur kulturaktiviteter påverkar patienternas rehabilitering. Följande verksamheter bedrivs i förvaltningsform, under ledning av landstingskommunala nämnder: Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholms läns sjukvårdsområde (slso) samt Färdtjänsten. Den har ansvar för bland annat gemensamma IT-frågor, personalstrategiska frågor, gemensamma upphandlingar, frågor som hör samman med landstingets roll som ägare av sjukhus och primärvård, samt tillväxt-, miljö och regionplaneringsfrågor. Förbundet ansvarar dessutom för omsorgsverksamhet till äldre och dem med funktionsnedsättning.


Sitemap