Feelgood umeå kommun


feelgood umeå kommun

bemötandefrågor och socialt klimat på en arbetsplats spelar stor roll för hur människor trivs och presterar på en arbetsplats. Workshopdeltagarna får under tillfället praktisk träning i handfasta strategier, tekniker och metoder för att drift umeå kunna uppmärksamma och avbryta osunda beteenden under ledning av konsult. Medicinska kontroller, enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete ska arbetsgivaren göra en riskbedömning. Max antal deltagare är 20 pers. Hos oss finns ett komplett utbud av tjänster som stärker det friska samt förebygger, identifierar och behandlar ohälsa. För att förebygga övertramp och att främja en sund arbetsplats krävs dialog och gemensamma spelregler - och att praktiskt ingripa när övertramp trotts detta sker. Därför har vi instiftat utmärkelsen Sveriges Friskaste Företag.

Hyra hus av göteborgs kommun
Pizza umeå centrum
Linköpings kommun förskola tider

Att agera och bemöta situationer där vi upplever beteenden som inte känns bra kan kännas klurigt och svårt. Pris, för nationaldagen 2018 stockholm hagaparken praktisk träning i två timmar med en konsult; 6200 kr exklusive moms, eller enligt avtal. Genom att stärka en arbetsplats och dess medarbetare i att våga agera i situationer där man upplever osunt beteende så minskar man risken för att ett osunt arbetsklimat ska få växa. Se filmen nedan om vad som karaktäriserar friska företag! Det finns också möjlighet att bygga på med föreläsningsavsnitt kring kränkande särbehandling, mobbing, trakasserier och diskriminering. Kurserna är inte längre bort än några klick.

Feelgood umeå kommun
feelgood umeå kommun


Sitemap