Sveriges befolkning 1990 uppdatering


sveriges befolkning 1990 uppdatering

utgavs 2003 respektive 2006. Databaserna är utgivna av Sveriges Släktforskarförbund 2002 respektive 2004. Projektledare för samtliga utgåvor har varit. Skivan innehåller ca 5,5 miljoner poster. Skivan är producerad. Kontakta respektive avdelning vid eventuellt köp på plats.

Sveriges befolkning 1960 ligger ute på nätet under Arkiv Digitals "Allt-i-ett-abonnemang". Födelseland för utrikes födda personer redovisas inte, och inte heller adress för personer som haft skyddad identitet. För Västmanlands län saknas 1971 års mantalslängd i digital form, och samma sak gäller 1981 års längd för Göteborgs och Bohus län. Den kommer att innehålla förutom kön, yrke, geografiska hemvist och civilstånd på dem som levde då även innehålla information om skolår-utbildning, barn i hushållet och även inkomst och förmögenhet. En mantalslängd upprättades i november året innan den gällde.

Det är ett samarbete mellan universiteten i Lund, Umeå och Göteborg, Stockholms stadsarkiv och Svenska Migrationscentret i Karlstad. Sveriges befolkning är en serie sökbara databaser, utgivna på, cD- och, dVD-ROM -skivor, innehållande persondata om alla Sveriges invånare vid några jämna årtal. Utöver de uppgifter som ingår i Sveriges befolkning 19 redovisas här även civilstånd med datum för senaste ändring. Sveriges befolkning 1940 kommer under 2018 att läggas upp på nätet under.

Sveriges befolkning 1950 ligger ute på nätet under, arkiv Digitals "Allt-i-ett-abonnemang". De personuppgifter som redovisas i de utgivna databaserna är fullständigt namn (långa namn är förkortade i källmaterialet födelsedatum (ej fullständigt personnummer postadress, mantalsskrivnings församling, mantalsskrivningsfastighet samt födelseförsamling (för födda i Sverige 1947 och senare anges, liksom i all annan folkbokföring, födelsehemorten ). Skivornas kanske främsta användningsområde är släktforskning. Det redovisas även vilka personer som tillhörde samma hushåll (familj). Priset gäller så långt lagret räcker, dock längst.o.m. Det datamaterial som använts är de sista mantalslängderna som upprättades i Sverige, gällande för 1991. Vissa av produkterna kan finnas att köpa hos en del av Riksarkivets avdelningar. Utförsäljning av utvalda cd-skivor. Skivan utgavs 2011 av Riksarkivets avdelning Svensk Arkivinformation (svar).


Sitemap