Ansökan vapenlicens uppsala


ansökan vapenlicens uppsala

gå så snabbt och smidigt som möjligt är det viktigt att alla uppgifter är ifyllda. Vapenlicens ANSÖKAN, blankett för ansökan finner du på Polisens hemsida. Vapnen kan också lämnas in till polisen för skrotning eller för inlösen av staten. Så ansöker du om vapenlicens. Spärrtiden är som du noggrant anger två år, för påvisad olämplighet för en eller flera fyllor, LOB, vilket inte är aktuellt här, för brott är spärrtiden tre år, jag har en utbildning, det lär väl även du ha, obligatoriska 9 år i grundskolan med någon. Tänk på att avgiften måste vara betald innan din ansökan behandlas.

Om något saknas måste kompletteringar begäras, vilket förlänger handläggningstiden. Vi skickar blanketten till dig vi mail, har du inte mail så kommer den via snigelpost.

Du knappar dig fram via service, blanketter, vapen och ansökan. Vapen, information om tillståndspliktiga skjutvapen, hur du gör för att söka vapenlicens och lagar och regler som rör olika typer av vapen. Viktigt fylla i alla uppgifter i ansökan. Laban, du behöver inte bevisa att du är en underdog, jag är inte nedlåtande, å andra sidan är jag inte fullt så linjär som. Anmälan ska innehålla uppgifter om de vapen som finns i dödsboet, vem som har hand om vapnen för dödsboets räkning och hur vapnen förvaras. Gå till polisens hemsida och fyll i e-blanketten för ansökan om vapenlicens. I frågan om tillstånd vid belastningar ( kan utöver brott o fylla även vara sjukdom och eller annan personlig egenskap) går hanteringen till så att handläggaren efter ansökan, utreder ärendet, verkligen utreder det, man konfas för avslag/ytttrande och ger möjlighet att inkomma med skriftligt yttrande. För blanketter som kräver en underskrift skriver du ut blanketten, signerar och skannar sedan in den.

Ansökan vapenlicens uppsala
ansökan vapenlicens uppsala


Sitemap