Interaktionsdesign malmö universitet


interaktionsdesign malmö universitet

dessa samtidigt kontinuerligt relateras till det större produkt-tjänst system. Mer information om utbildningen. Studenterna bedöms genom individuella uppgifter följda av ett mindre designprojekt i grupp där aktivt deltagande och slutresultat bedöms. Bedömningsformer Studenten blir examinerad genom: Introduktionsuppgifter(6 hp). Fastställandedatum:, beslutande instans: Fakulteten för kultur och samhälle, gäller från: 02 september 2013. Kunskap och förståelse, efter avslutad utbildning skall studenten: visa kunskap och förståelse inom huvudområdet interaktionsdesign, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Arbetsformer Undervisningen sker i form av föreläsningar, workshops, handledning och studentpresentationer. Den speciella inriktningen är att utforska tjänstedesign i förhållande till hållbar utveckling och med fokus på publik sektor. Med denna kunskap kan studenter ingå i teams som skapar komplexa tjänster sammansatt av fler olika kontaktpunkter (touchpoints) och som ofta spänner över flera olika digitala och icke-digitala plattformar. En serie mindre uppgifter som följer etablerad designprocess och introducerar ämne, grundläggande arbetsmetodik och vanliga gestaltningsformer (Lärandemål 1, 2). Innehåll, interaktionsdesign handlar om att forma digitala produkter och tjänster för att ge goda användningsupplevelser.interaktionsdesign malmö universitet

Interaktionsdesign Undervisningsspråk: Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Studentservice, K3 - Malmö universitet.

Postterminal malmö lunch
Malmö ff vs aik


Sitemap