Socionomprogrammet lunds universitet schema


socionomprogrammet lunds universitet schema

göteborg sightseeing anmälan görs korrekt. I utbildningen ingår praktik i Sverige eller utomlands samt träning i kommunikation och bemötande. Gemensamt för de flesta utbildade socionomer är att de i regel arbetar direkt med människor med sociala och/eller personliga problem och medverkar till att finna lösningar. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 8 var män och 67 var kvinnor. Våra program och fristående kurser. VT2014 Antagningspoäng för VT2014 Urval BI BII HP SA BF Urval.60.63.90.00 Urval.90.10.85.00 Vårterminen år 2014 hade Socionomprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen.60 i urvalsgrupp BI,.63 i urvalsgrupp BII och.90 i urvalsgrupp. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 12 var män och 68 var kvinnor. Efter sex terminers studier kan du ta ut en kandidatexamen i socialt arbete och efter sju terminer en socionomexamen. Du kan även efter några år i yrket söka till vår grundläggande psykoterapiutbildning.

Antagningspoäng för Socionomprogrammet vid Lundssocionomprogrammet lunds universitet schema

I det andra urvalet antogs 75 personer varav 14 var män och 61 var kvinnor. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 21 var män och 63 var kvinnor. Det är också vanligt att socionomer arbetar i team med andra yrkeskategorier och har en samordnande funktion. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 21 var män och 59 var kvinnor. På socionomprogrammet som ges både i Lund och Helsingborg får du praktisk och teoretisk kunskap om sociala problem och utmaningar, dess orsaker, konsekvenser och hur de kan lösas. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 12 var män och 66 var kvinnor. HT2014 Antagningspoäng för HT2014 Urval BI BII HP SA BF Urval.40.40.00.00 Urval.00.80.00.00 För höstterminen år 2014 hade Socionomprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen.40 i urvalsgrupp BI,.40 i urvalsgrupp BII och.00 i urvalsgrupp. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 9 var män och 71 var kvinnor.

I det andra urvalet antogs 75 personer varav 20 var män och 55 var kvinnor. Antagningsstatistik för HT2015 Totalt antal sökande 3702 Antagna urval 1 135 Antagna urval 2 115 Under HT20 personer till Socionomprogrammet vid Lunds universitet varav 482 i första hand. Antagningspoäng Lunds universitet Andra utbildningar i Lund. Antagningsstatistik för VT2015 Totalt antal sökande 2015 Antagna urval 1 90 Antagna urval 2 85 Under VT20 personer till Socionomprogrammet vid Lunds universitet varav 239 i första hand. Under HT20 personer till Socionomprogrammet vid Lunds universitet varav 314 i första hand. VT2016 Antagningspoäng för VT2016 Urval BI BII HP SA BF Urval.30.36.00.50 Urval.80.63.90.50 Vårterminen år 2016 hade Socionomprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen.30 i urvalsgrupp BI,.36 i urvalsgrupp BII och.00 i urvalsgrupp. Antagningsstatistik för VT2016 Totalt antal sökande 1959 Antagna urval 1 80 Antagna urval 2 75 Under VT20 personer till Socionomprogrammet vid Lunds universitet varav 231 i första hand.socionomprogrammet lunds universitet schema

På socionomprogrammet som ges både i Lund och Helsingborg får du praktisk och teoretisk kunskap om sociala problem och utmaningar, dess orsaker, konsekvenser och hur de kan lösas.
Socionomprogrammet är en bred yrkesutbildning som förbereder dig för flera yrkesområden.
På Socionomprogrammet får du praktisk och teoretisk kunskap om sociala problem, dess orsaker, konsekvenser och hur de kan lösas.
Du lär dig om socialt arbete, politik, juridik, ekonomi, sociologi och psykologi.


Sitemap