Ansökan avlopp uppsala


ansökan avlopp uppsala

för att ge rätt och möjlighet att ta emot och rena avloppsvatten från en belastning motsvarande maximalt 330 000 personekvivalenter. Entreprenör ( om känt) Namn Ja Telefon Nej Nej. Verksamheten kommer att ha kapacitet för att ta emot och rena avloppsvatten från en belastning motsvarande maximalt 330 000 personekvivalenter. Bolaget är verksamhetsutövare och har en fastställd rutin, som beskriver organisation, ansvar och befogenheter för frågor enligt miljöbalken. Ingen får bygga eller ändra en avloppsanläggning utan miljöförvaltningens tillstånd. Mail this publication, loading. Nytt miljötillstånd, uppsala Vatten ser dock ett behov av att ansöka om nytt miljötillstånd för att ta emot och behandla spillvatten från en växande stad, genomföra åtgärder som moderniserar och effektiviserar befintlig reningsteknik, införa ett nytt reningssteg för läkemedelsrening samt genomföra ett antal åtgärder som.

Fyll i utförandeintyget (PDF, 1 MB). Det gäller för alla typer av avloppsanläggningar även sluten tank och minireningsverk. Processtegen vid Kungsängsverket bedrivs med bästa tillgängliga teknik som medger en mycket hög reningsgrad på runt 98-99 för BOD7 och fosfor och runt 75 för totalkväve.

Erasmus-kod uppsala universitet
Klart se uppsala

Uppsala Vatten avser att ansöka tillstånd för att bedriva verksamhet på befintlig plats med befintlig och planerad utformning samt befintlig utsläppspunkt. Om svaret är ja, specificera Bostad Typ av bostad Antal hushåll Åretruntbostad K om mer bubbelpool/större badkar/jacuzzi att anslutas till avlopp et? Redaktör: Ida Holmgren, uppdaterad: den. Spillvatten från de som bor eller uppehåller sig inom verksamhetsområdet för Uppsala stad renas innan utsläpp till Fyrisån vid Kungsängsverket beläget i Kungsängens norra del. The editors will have a look at it as marknadsföring helsingborg soon as possible. Are you sure you want to delete your template? Du får också ett slutbesiktningsprotokoll som entreprenören ska fylla. Från och med den kommer slutbesiktningsprotokollet bytas ut till ett utförandeintyg.

Enskilt avlopp så fungerar detansökan avlopp uppsala

Second Hand uppsala
Uppsala län valkrets
Uppsala danscenter pole dance
Apotekarprogrammet uppsala


Sitemap