Stockholms universitet juristprogrammet schema


stockholms universitet juristprogrammet schema

betyg för att öka sina chanser. Kommentator: Christian Fernandez, Malmö högskola. Torsdag 3 oktober Pass 3 Ordförande: Jörgen Ödalen, Linköpings universitet.00.40. Rättens historia, teori och metod,.

Fil kand i rättsvetenskap. Juristprogrammet förbereder dig för yrken där juristexamen är ett behörighetskrav, exempelvis domare, åklagare och advokat. På juristprogrammet får du möjlighet att självständigt arbeta med rättsliga problem och lära dig vad juridiken kan bidra med till samhällsutvecklingen. Juristprogrammet går att läsa på sju olika universitet i Sverige.

Christian Fernandez, Malmö högskola, Morgondagens medborgare fostran och skolpolitik i det liberaldemokratiska samhället. För det andra ska läraren i efterhand sammanfatta ämnesstoffet och inlärningsresultaten. Utbildningen vid juristprogrammet bygger på problembaserat lärande, en lärandeprocess där den enskilda studentens egna aktiviteter och arbetet i mindre grupper är basen för lärandet. Du får också möjlighet att träna muntlig och skriftlig framställning, genom att bland annat agera i rättegångsspel och genomgående i utbildningen skriva mindre uppsatser.

Högskolan i jönköping examen schema
Ladok lunds universitet
Enskede stockholms kommun

Då är juristprogrammet något för dig! Universitets- högskoleutbildning, uppsala 270 hp, vår 2019, juristprogrammet, uppsala Universitet. Kommentator: Nils Karlson, Ratio. Juristprogrammet förbereder dig för yrken där juristexamen är ett behörighetskrav, exempelvis domare, åklagare och advokat. Utlandsstudier, som student på juristprogrammet vid Umeå universitet har du möjlighet att tillbringa en del av din studietid vid ett utländskt universitet.


Sitemap