Enskilt avlopp uppsala kommun


enskilt avlopp uppsala kommun

slanglängd tas ut då mer än 20 meter slang behövs. Detta innebär att en ny avloppsanläggning behöver anläggas. Det gäller för alla typer av avloppsanläggningar även sluten tank och minireningsverk. Bygg- och miljökontoret ansvarar för tillsynen på de cirka 30 000 enskilda avloppsanläggningar som finns i kommunen. Om du själv kan konstatera att ditt avlopp inte lever upp till de krav som ställs bör du ansöka om att få anlägga ett nytt avlopp. Från och med den kommer slutbesiktningsprotokollet bytas ut till ett utförandeintyg.

Områden där vi har utfört tillsyn. Fyll i utförandeintyget (PDF, 1 MB). När utförs tillsyn hos mig? Uppgiftslämnare: Peter Lundberg, redaktör: Sofie Collini, uppdaterad: den. Tilläggsavgifter, det finns fyra olika tilläggsavgifter: extra slanglängd, ordertömning, extra kubikmeter slam som överstiger 9 kubikmeter samt förgävesbesök. För slamanläggningar som överstiger 9 kubikmeter så tas en tilläggsavgift ut per påbörjad kubikmeter över 9 kbm. Inspektion av anläggningen utgör alltså endast en mindre del av den totala handläggningstiden. Även du som fastighetsägare ska intyga att du är medveten om vilken anläggning som är anlagd på din fastighet. Vid mindre brister kan det räcka med åtgärder av befintlig anläggning. Det är fortfarande den som utfört anläggningen som ska fylla i intyget. I handläggningen ingår att ta fram och sammanställa den information som finns i kontorets arkiv, information till fastighetsägare, restid, inspektion, sammanställning av resultat, samt diarieföring och beslut.

Vatten och avlopp, uppsala kommun, uppsala.seenskilt avlopp uppsala kommun

Stuga comfort uppsala, Catering italiensk uppsala linköping, Avstånd uppsala till arlanda,


Sitemap