It säkerhetstekniker utbildning stockholm


it säkerhetstekniker utbildning stockholm

därmed svårare att övervaka. . För yrken inom vattentorn göteborg guldheden datorservice är teknisk eller naturvetenskaplig utbildning från gymnasieskolan i kombination med ytterligare datautbildning ett minimum. Med tanke på gdpr, NIS andra regulatoriska krav tillsammans med risken att förlora känslig företagsdata krävs kunskap inom många olika verksamhetsnära områden i kombination med teknisk kompetens för installation av IT-säkerhetsprodukter eller utförande av pentester eller forensiska arbeten.

IT - säkerhetstekniker - Yrkeshögskoleutbildning - Newton
Utbildningar inom data och

Bauhaus stockholm city, Hundmässa stockholm,

Man måste dessutom vara beredd att ha många kontakter med människor och ha lätt för att samarbeta. Vår värld är redan starkt utsatt för säkerhetshot och menar att det inte kommer att bli bättre framöver. Supporttekniker bör ha kunskap om både hårdvara och mjukvara. Arbetschanserna ser något bättre ut aWS summit stockholm 2018 för personer som har kunskap och erfarenhet för att arbeta i andra linjens support. Den snabbt ökande digitaliseringen av samhället ger oss nya möjligheter, samtidigt som det blir allt viktigare att skydda sin information. Vad gör en IT-säkerhetstekniker? Chanserna att få arbete ökar om man har tidigare erfarenhet och utbildning. Examensarbete, 20p, grundläggande IT-säkerhet, 30p, informationssäkerhet, 30p, internetprotokollen, 30p.


Sitemap