Sverigedemokraterna sänkt aborträtt


sverigedemokraterna sänkt aborträtt

medgav att en sänkning från vecka 18 till vecka 12 vad gäller fri abort i Sverige sannolikt inte skulle få speciellt stor effekt för aborttalen. Då kan man inte rösta på SD, menar Wallström och Socialdemokraterna. Vi vill därför att det sker en översyn av de synnerliga skälen och att kvinnor som så önskar ska få ett utökat stöd till andra alternativ än abort.

sverigedemokraterna sänkt aborträtt

Vi anser vecka 12 vara en rimlig gräns för fri abort som Sverige också borde anpassa sig efter. Hallengren: SD kommer kräva inflytande, barn- och äldreministern Lena Hallengren hävdar att SD:s politik går ut på att befästa kvinnors roll som dem i samhället som föder och fostrar barn. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet och inte vet.

Efter vecka 14 används också metoder som är mer påfrestande för kvinnan med ett smärtsamt värkarbete (SOU 2005:90). Jimmie Åkesson, partiledare, i en intervju med. Wallström: "Unken kvinnosyn margot Wallström menar att SD:s politik påminner om politik från 1950-talet. Hur sänker man aborttalen då, genom att sänka gränsen för fri abort till vecka 12? För det handlar om hennes liv. Trots att deras politik har fått hård kritik fortsätter SD att driva frågan och man vill till och med gå så långt att man vill förändra barnmorskeutbildningen. Det får du genom andra åtgärder, och inte i första hand genom att sänka gränsen för fri abort. Det är ju kanske inte i första hand de främst fungerande familjerna där abort är aktuellt, utan kanske där familjen fallerar snarare. Enligt utredningen om det ofödda barnet (SOU 1989:51) framhålls kvinnan och fostret som två individer som är skyddsvärda, fostret sågs inte enbart som en del av kvinnans kropp. Därmed finns det ingen avvägning mellan fostrets och kvinnans intresse före detta tidsintervall, utan beslutet ligger hos kvinnan alternativt båda föräldrarna. Precis som i dag ska det finnas en gräns för när man gör göteborgs universitetsdirektör en prövning.


Sitemap