Göteborgs trädgård & schakt ab


göteborgs trädgård & schakt ab

att den danska staten erbjöd dem att få gods och jord om de lämnade Skåne och flyttade över sundet. Tage Thott var länsherre på flera av de stora städernas borgar och gränsfästen under de skånska krigen. Hans flyttning innebar dock inte att den Lindenovska ätten dog ut i Skåne utan räddades tills vidare av dottern Anne Sofie Lindenov som 1681 övertog ägandet av Klågerup. Han lät även uppföra en ny mangårdsbyggnad bestående av två envåningshus i korsvirke. Redan 1874 byggdes huset om och fick det utseende det har i dag. Där började hon sitt författarskap år 1931 med romanen Den oförlikneliga fångenskapen.

Det som gör Gumlösa kyrka så arkitektoniskt värdefull är att den är Sveriges äldsta, absolut daterade tegelbyggnad och därmed sannolikt Sveriges äldsta tegelkyrka. Med kronans medgivande flyttade han fideikommissrättigheterna från Hässelbyholm till Björnstorp, vilket lade grunden till det sambruk som råder i dag mellan de Gyllenkrokska fideikommisserna Svenstorp och Björnstorp. Troligen är han donator till den predikstol som ännu finns bevarad i S:ta Maria kyrka i Helsingborg. Sonen Carl August skriver i sin självbiografiska Tänkebok att barndomen varit mycket ljus, men att fadern varit sträng och myndig och modern uppoffrande och kärleksfull. Den trädgårdsintresserade prinsessan insåg möjligheterna och tog genast itu med att planera upprustningen. En annan 1400-talsbyggnad på området är Börjes torn, en fyrvånings tornbyggnad strax norr om slottet. Då upphör bränneriet på Trollenäs, men byggnaden är alltjämt kvar och tillgänglig som kafé och galleri. För er med fotografiskt intresse så ser ni säkert att detta är. Därmed kom Ericholm år 1680 i ätten Trolles ägo, vilket skulle bestå i. Bakom fönstret längst till höger i andra våningen hade författaren Hjalmar Gullberg sin skrivarlya. Egendomen Marsvinsholm omtalas första gången 1371, tillhörig ätten Hvide, men försålt till kung Valdemar billigt bredband i malmö Atterdag vid 1300-talets slut. När Gustav VI Adolf avled 1973 testamenterades slottet och parken till Helsingborgs kommun som sedan dess äger och förvaltar Sofiero.göteborgs trädgård & schakt ab

S k efter GTS. Tips VID S kning. Hittar du inte det du letade efter i avtalsdatabasens fritexts kning? Anv nd efter s kordet f r att ka tr ffs kerheten.


Sitemap