Slaget vid lund guide


slaget vid lund guide

außerhalb von Facebook. Idag finns skyltar utsatta runt om i kommunen där de olika delarna av slaget skedde, skyltarna finns utmärkta i en folder som går att ladda ner eller hämta hos Lund Tourist Center. Kungen, svenskarnas härförare, tar upp förföljandet av den danske kungen och lämnar slaget vind för våg. Nu inträffade något mycket märkligt. Generalmajor Johan Benedict Schönleben övertog ledningen och bröt igenom danskarnas omslutning med sina återstående ryttare.

Slaget vid, lund, wikipediaslaget vid lund guide

Ansiktet var så misshandlat att ingen kunde se vem det var, men rösten kände man igen, det var överste Gyllenstierna. De som stred var den invaderande danska armén och den svenska armén i en kamp om Skåne. Det är ovanligt att man uppnår nästan 50-procentiga förluster på båda sidor. Lilla- och Stora Bält och erövrat hela Danmark (utom Köpenhamn) väntade danskarna på ett gyllene tillfälle att återta vad som förlorats genom freden i Roskilde. Livregementet under ledning av Nils Bielke utmärkte sig under slaget och tilldelades av konungen en halmkrans som tecken för dess hjältemod. Efter kom fotfolket springande så fort de kunde och efter dem kom kanoner och vagnar skramlande på de blöta leriga vägarna.


Sitemap