Det digitala malmö


det digitala malmö

kan du skicka brev till Mechanum på adressen Mechanum Sverige AB, Argongatan 32, 431 53 Mölndal, Attention: Integritet, eller maila till. Tidskriftsbutiken, Sveriges enda försäljningsställe med över 200 kulturtidskrifter samt, en webb-butik för konstmultiplar och ett samtidskonstarkiv och diskussionsplattform för konstgenren multiplar. Fysisk tillgång till data är skyddad via diversifierade skalskydd där endast behörig personal har tillträde och om data flyttas utanför vårt datacenter för säkerhetskopiering, krypteras informationen. Vid åtgärdande av besiktningsanmärkningar. För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning: Vi behandlar uppgifter om dina köp, information om verkstadsbesök och dina kontaktuppgifter i syfte att utveckla vår affärsverksamhet och våra kunderbjudanden, utföra kundanalys, felsökningar, support, tester samt för statistiska ändamål och enkäter. Vi driver en butik för kulturtidskrifter. Vilka personuppgifter behandlar Mechanum? Om någon annan lämnar in ditt fordon hos oss behandlar vi ditt namn, kontaktuppgifter och fordonsinformation för att kunna utföra arbetet i syfte att fullgöra vårt avtal om reparation eller service i förhållande till den som lämnat in ditt fordon. Vi kan även komma att behandla uppgifter om dig som vi i marknadsföringssyfte, eller för att förbättra din kundupplevelse, har köpt eller fått tillgång till från offentliga register och databaser,.ex.

Movium Bokhandel - PEP Logindet digitala malmö

det digitala malmö

Grand bar Malmö
Serbiska ambassaden i malmö

Dina personuppgifter kan komma att delas med aktörer som solgar wap magnez mer bor 100 tabletek behandlar personuppgifter för vår räkning.k. Det kan även vara frågor om produkter eller tjänster som du vill veta mer om eller information om ditt fordon som du uppgivit till oss. Kursen är både praktisk och teoretisk och fokuserar på den aktuella Svenska seriemarknaden. Vi vill även upplysa om att det kan vara våra samarbetspartners som är personuppgiftsansvariga när du använder våra verkstadstjänster, köper tilläggstjänster eller produkter som levereras av någon av våra samarbetspartners (t.ex. Digital Comics vilar på 15 års erfarenhet av att. Som förare av en tjänstebil behandlar vi ditt namn och dina kontaktuppgifter samt fordonsuppgifter i den mån detta är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden mot vår kund. All insamling och behandling av personuppgifter sker i syfte att administrera och fullgöra våra åtaganden gentemot dig, förbättra våra erbjudanden och tjänster och kommunicera dessa till dig samt för att tillvarata våra rättigheter och uppfylla våra skyldigheter enligt lag eller avtal. Nedan har vi listat några exempel på hur länge vi sparar dina personuppgifter. I enlighet med gällande lagstiftning har vi rätt att lagra dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföring under en tid efter ditt köp eller att vårt avtal löpt. Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Till exempel sparar vi uppgifter om ditt avtal med oss i den utsträckning det är nödvändigt för att följa gällande bokföringslag. Återkallelsen av ditt samtycke får dock ingen effekt på vår behandling av dina personuppgifter för tiden innan återkallelsen ägde rum. Dessa båda föreningar hade då funnits sedan 1988 respektive 1997.

Café malmö centralstation
Teater i malmö 2019
Nya malmömoderaterna


Sitemap