Stockholms skärgård bygg & entreprenad


stockholms skärgård bygg & entreprenad

är ackrediterad inventerare enligt SIS-standarden för naturvärdesinventering. Han har många års erfarenhet av strategiskt miljöarbete, miljöledning och miljökommunikation. Kontaktuppgifter: Mattias Stahre Calluna AB Linköpings slott 582 28 Linköping Affärsområde: Exploatering Mark och Vatten Mova Hebert Naturmiljökonsult Mova Hebert är senior naturmiljökonsult med spetskompetens inom fåglar. Identifiering av värdefulla bryn- och buskmiljöer vid landskapsplanering (Rymdstyrelsen). SLU - arbetade som assistent i fält och på lab vid undersökning av ogräsbekämpningsmetoder.

Stockholms skärgårds bästa krogar
Fruängens bibliotek - stockholms stadsbibliotek hägersten
Stockholms stad förskola skola

Kompetensområden: Ekologisk grönsaksodling Trädvård Trädgårdsdesign Tre referensprojekt: Kvarteret Eddan - planering, organisering och anläggning av en tidsenlig medeltida odlingslott, baserat på fröfynd från en arkeologisk utgrävning (Linköpings kommun). Övrigt: Klas filosofi och arbetsteknik utgår från de naturliga processer som råder i naturen, där han vill samarbeta med elementen och vara en del av kretsloppet. Länsstyrelsen i Uppsala län - handläggare inom skogsfrågor och allmän naturvård, Natura 2000 och markavvattning. Utredning om förutsättningar för naturvårdsanpassad reglering av vattenstånd samt framtagande av regleringsstrategi för Garnsviken (Structor Miljöbyrån Stockholm AB). Skogsstyrelsen - arbetade bland annat med tillsyn av naturvårdsavtal och nyckelbiotoper i Östergötland. Han arbetar annars som naturmiljökonsult och senior projektledare i stora projekt och har tidigare varit ansvarig för. Övrigt: Elsa gjorde sitt examensarbete i samarbete med Calluna. Naturvärdesinventering inför ledningsdragning i Ljusdal och Ånge kommuner (Pöyry). Anna är delägare i Calluna AB och sitter i företagets ledningsgrupp och styrelse, och är i övrigt projektledare för fältundersökningar, ekologisk inventering bröllopsmeny catering malmö och skötselplanearbete med särskild kompetens för avancerad konsekvensbedömning och åtgärder inför MKB och detaljplaner med avseende på miljömål. John Askling Calluna AB Linköpings slott 582 28 Linköping Affärsområde: Exploatering Mark och Vatten Jonas Mattsson Naturmiljökonsult Jonas Mattsson arbetar med naturvärdesinventeringar och miljöutredningar inom olika typer av exploaterings- och samhällsplaneringsprojekt.

stockholms skärgård bygg & entreprenad

Stockholms kulturfestival aqua
Revisor stockholms stad
Skidspår stockholms stadion


Sitemap