Eriksberg uppsala kommun


eriksberg uppsala kommun

av den stora befolkningstillväxten, behöver nya bostäder tillkomma inom stadens gränser. Arbetet med omvandla Eriksberg till Nya Eriksberg handlar i lika stor grad om att skapa en effektiv markanvändning med fler bostäder som att ta tillvara Eriksbergs kvaliteter och förstärka och komplettera dessa på ett nytt sätt. Torget invigdes 1960 och Konsumbutiken var under en tid landets största. Engagera dig och påverka, delta i medborgardialoger, kontakta förtroendevalda, lämna synpunkter eller gör en felanmälan. 2004 byggde Uppsalahem Nya Täljstenen med 33 nya bostäder och efterfrågan på bostäderna i området är stor bland Uppsalahems kunder. Kommunstyrelsen sammanträder 21 november. Vi bygger idag flest hyresrätter i Sverige och sedan starten 1946 har bolaget skapat över 20 000 bostäder till Uppsalaborna, under de senare åren med ökad byggtakt. Om oss, hemvård, uppdaterad: 16 februari 2017, om webbplatsen.

Planprogrammet syftar till att visa hur Eriksberg kan utvecklas vad gäller ny bebyggelse, parker, platser och gator samt hur offentlig service, som exempelvis förskolor, ska kunna säkerställas. Den tidens anda uttrycktes genom tydliga grannskapsenheter placerade runt ett stadsdelscentrum med torg och skolor. 1960 invigdes Västertorg och innehöll då landets största Konsumbutik. Cookie Use and, data Transfer outside the. Planprogrammet visar hur Eriksberg kan utvecklas med ny bebyggelse vin färg sätt är och hur den obebyggda Ekebydalen kan utvecklas som rekreationsområde. Stadsdelen Eriksberg ligger cirka 3 kilometer från centrala Uppsala. Även Ekebydalen ska utvecklas för idrotts- och rekreationsändamål.


Sitemap