Samiska boren


samiska boren

För att råda bot på de svåra förhållandena sammankallades sockenstämman i Åsele den 8 okt. "Det är jag mycket glad för, dels därför att Björn-Olle Lindahl är en avlägsen släkting och dessutom är jag mycket fascinerad över denna levnadssaga som handlar om honom och hans familjs liv och leverne i de Västerbottniska storskogarna. Pastorslönen var liten och betalades delvis in natura och bestod av trettio tunnor korn. Kyrkoherde Hultin och hans maka ligger begravda på Vilhelmina kyrkogård tillsammans med båda prostarna Lindahl. Han hade häst med sig och denna var utrustad så att man kunde hänga en rad träbyttor på båda sidor. Överallt var Björn-Olle själv med och deltog i eller handledde arbetet.

Stor gädda boren
Thomas boren varberg
Malexandermorden olle boren
Mvt klassfotboll boren

Med hänsyn till egen säkerhet och för att ge skydd åt kreaturen, som vallades fritt i skogarna, var det nödvändigt för nybyggarna att decimera rovdjursstammen. Det var främst genom sina björnjakter, som Olof Lindahl skulle bli berömd- med hedersnamnet BJÖRN-olle. Learn more on the, hatnote Blog. Höga fönster släppte in rikligt med ljus i de fyra stora rummen i bottenvåningen. It's also available in more languages. Det trägna arbetet på Tufva bar så småningom frukt och snart hade han drivit upp jordbruket som han brutit från rot till ris, som det hette, så att gården kunde föda åtta kor, två hästar och ett tjugotal får. Till det lyckliga resultatet bidrog inte minst ett slags fördämningssystem som han byggde i Sängsjön och som möjliggjorde ett rationellt utnyttjande av vattnet i sjön för bevattning. Snart reste sig på en kulle av höga skogklädda berg skyddad mot nordanvinden ett lågt kvadratiskt hus med spåntak, röda väggar och vita knutar. Någon dag på 1860-talet var han ute och rodde på Sängsjön där han hade slåtterängar med vattenledning. Efter prästvigningen följde förordnande som pastorsadjunkt i Sorsele och Jokkmokk. Tillsammans med fadern visade han stor klokhet och energi vid handledandet av det nya kyrkobygget i Åsele.


Sitemap