Svt arkeologisk


svt arkeologisk

Fullført normert tid Fullført etter normert tid Høst 20øst 20øst 2010 Høst * Overgang Ikke begynt Sluttet Aktiv * 27 Permisjon 1 Begynt på studiet. Emne- og programevalueringene anonymiseres og gjøres tilgjengelig for studentene som går på emnet / programmet, ved at oppsummeringen av skjema eller referat fra muntlig evaluering legges i Fronter. Det er derfor ikke mulig å si noe generelt om hvorfor studenter ikke fullfører på normert tid. Etter tildeling av midler for studiekvalitetsfremmende tiltak, har fagmiljøet nå 4 bærbare pcer som brukes i undervisningen, for opplæring i søk av ulike databaser og dataprogram som er viktig kunnskap for studentene. Deltakelse i sikkerhetsopplæring er et arbeidskrav for emnet, studenter får kun lov å begynne på feltkurset, dersom de har vært med på sikkerhetskurset. Det har fungert dårlig. Forskningsbarometeret 2014 4 Vi er små Norge HUM-SAM og arkeologi Prosent-andel av verdens-produksjonen Prosent-vekst i artikkeltallet fra 20 Land Antall artikler Antall artikler per 1000 capita USA,24 20,29 24 Kina,16 11,54 205 Storbritannia,79 5,94 35 Tyskland,27 5,44 33 Japan,63 4,19 2 Frankrike,11 3,78 30 Canada,84. Studentene ga tilbakemelding at det kunne forekomme, men at de som var interessert i faget, ikke opplevde det som et stort problem. Fordelen med svarskjema eller muntlig evaluering er at det gir større svarprosent og ofte nyttige og detaljerte tilbakemeldinger. 4) Eksamensresultater Karakterfordeling i emner i arkeologi høsten 2010 og våren 2011 Emne Emnenavn Antall møtt snitt ARK-1000 Arkeologi: Fortolkning av fortiden C ARK-1003 Norden før det moderne C arkeologiske perspektiver ARK-2001 Fortidsforståelser: Teoretiske C perspektiv i arkeologisk forskning ARK-2015 Introduksjon til C kulturminneforvaltning ARK-3003. Dette skal hjelpe studentene ved valg av emner og til å overholde normert studieprogresjon.

Bondens fynd ledde till utgrävningar 60 år senare SVT Här på den omtvistade tomten i Enköping Foton av Kulturlämningar Öffentliche Gruppe Facebook

Blant de 10. Som del av det skal programstyrene / fagmiljøene se på muligheter for felles valgemner for programmene ved instituttet. Det er også et eget datarom for studenter. Foto ntnu 3 Hvordan ser omverden på oss? I tillegg er det 1 3 studenter per kull som søker overgang til et annet program. Rapporten tar utgangspunkt i malen og punktene som HSL-fakultetet har bedt instituttene om å diskutere, samt i noen tema som Avdeling for utdanning har bedt enhetene om å rapportere.


Sitemap