Gymnasiemässa göteborg svenska mässan


gymnasiemässa göteborg svenska mässan

välja bl a Hawaii, Kalifornien eller varför inte Colorado? 1, svenska Mässan ägs av en ekonomiskt fristående stiftelse, Svenska Mässan Stiftelse, med syfte att främja näringslivet. Kom och träffa oss så berättar vi mer! 1939 - Betongvaruindustriens kollektiva utställning. Gymnasiedagarna Future Skills pågår i Göteborg t o m! Dessutom tecknades garantiförbindelser på 30 000 kronor av enskilda affärsmän.

gymnasiemässa göteborg svenska mässan

Avgångar göteborg fredrikshamn
Upptåg samtal soundboard svenska
Summerburst göteborg karta

Västkustbanan söderut till Skåne och de danska öarna. R inte Göteborgs stad anslagit pengar till mässans verksamhet. Svårt att välja gymnasium? Innehåll, redan 1804 framfördes i Göteborgs Allehanda ett förslag om att anordna en varumässa; " ett samlingsställe för profwen på Swenska Industriens alster för att skaffa både egne Landsmän, såwäl som främmande, mera kännedom om densamma och dymedelst gifwa mera anledning til deras utspridande; hwad. Den 10 000 kvadratmeter 11 stora anläggningen ritades av Nils Einar Eriksson, som vann den utlysta arkitekttävlingen.gymnasiemässa göteborg svenska mässan

Idag är vi en global mötesplats som fortsätter att utvecklas.
Vi vill fira historien och framtiden med dig!
Gymnasiedagarna är en årlig mässa för göteborgsregionens blivande gymnasieelever, utbildningsanordnare och representanter för arbetslivet.
Gymnasiedagarna och Future Skills.
Helsingborgs Gymnasiemässa hålls lördagen den 17 november 2018.


Sitemap