Universitetshuset uppsala café


universitetshuset uppsala café

Fri: 7:45 am - 4:30. En annan stämningsfull ceremoni är doktorspromotionen vikarie barnomsorg göteborg då nyblivna doktorer får ta emot doktorshatt eller lagerkrans en tradition som går tillbaka till år 1600. Detta rum liksom en rad andra pryds av porträtt föreställande kungar, kulturpersonligheter och framför allt professorer som verkat vid universitetet. Konstnären hette Emerik Stenberg.

Universitetshuset uppsala café
universitetshuset uppsala café

Lekia uppsala facebook
Audionova uppsala öppettider
Förstahandskontrakt uppsala
Fly rum uppsala Lada

Uppsala universitets konstsamling är idag en av de största i landet i statlig ägo. Bland annat magnus Uggla helsingborg hålls doktorspromotionen i Uppsala domkyrka, ceremonin inför nationernas recentiorsgasquer på Uppsala slott och universitetets välkomstmottagning på Uppsala konsert och kongress. Men förslaget försköts, och istället utlystes en arkitekttävling där. På övre planet finns det s k stora kanslersrummet där rektor tar emot prominenta gäster. Byggnadens tillkomst innebar ett stort pedagogiskt framsteg. Vissa salar används även för seminarier inom bland annat juridik. Det märkliga är, att det trots många moderniseringar och funktioner ännu i huvudsak visar sig för oss så som det gjorde för 1880-talets besökare. Den ursprungliga rika färgsättningen, som målades över i en grå ton på 1970-talet, har återskapats. Detta rum, liksom en rad andra intill, pryds av många porträtt föreställande kungar, kulturpersonligheter och framför allt professorer som verkat vid universitetet under århundradena. Universitetshuset är, uppsala universitets huvudbyggnad, uppförd 1887 av byggmästaren Carl Henrik Hallström och ritad av arkitekt. Årligen installeras nya professorer i aulan under högtidliga former. Bland annat sker tillgänglighetsanpassning, samt modernisering av el, belysning och akustik.

Max uppsala gränby
Postombud kvarnen uppsala


Sitemap