Tidskrift veterinärvetenskap


tidskrift veterinärvetenskap

av Utrikespolitiska institutet. Literature Online Criticism Fulltext - lion/abell - Innehåller fulltexter inom engelsk och amerikansk poesi samt engelsk prosa och drama. Här finns svenska och utländska texter av framförallt historisk och teoretisk karaktär. Ciao Columbia International Affairs Online - Publikationer i fulltext som rör internationell politik och internationella relationer. Heritage of the Printed Book Database - Katalog över europeiskt tryck från 1400-talet diablo 2 bästa merc redskap för sorc till 1830-talet.

En stor källa till historiskt material inom litteratur, historia, vetenskap, musik. Eric - apotekarprogrammet uppsala Educational Resources Information Center (via ProQuest) - Databas med referenser till vetenskaplig litteratur inom pedagogik och utbildningsvetenskap etde world energy base European Mathematical Information Service - emis European Pharmacopoeia Online - Europeiska farmakopén: Föreskrifter och metoder som rör utformning, tillverkning och kvalitet. Baserad på det klassiska referensverket Landolt-Börnstein. Täcker epik, lyrik, dramatik, historia, medicin, reseskildringar, filosofi, texter från kyrkofäderna med mera. Välj Mosaics för att se ritningar. Code of Federal Regulations (HeinOnline) E-nav (SIS standarder) - SIS (Swedish Standards Institute) databas med svenska, europeiska och globala standarder. Vetenskapliga artiklar och rapporter, avhandlingar, examensarbeten, statliga publikationer, böcker, branschföreskrifter, lagar regler med mera. Ebook Central - Engelskspråkiga e-böcker inom många olika ämnesområden, till exempel ekonomi, humaniora, utbildning, naturvetenskap och medicin. Barn- och ungdomslitteraturbibliografi - bulb ingår i Libris och innehåller referenser till böcker, kapitel i böcker och artiklar i tidskrifter. MGG Online - Die Musik in Geschichte und Gegenwart (MGG) är ett stort tyskt musiklexikon och MGG Online innehåller den andra tryckta utgåvan från. Ger möjlighet att söka samtidigt i databaserna: Archive of Celtic-Latin Literature Aristoteles Latinus Database Library of Latin Texts - Series A Library of Latin Texts - Series B Monumenta Germaniae Historica Bibliographie de Civilisation Médiévale - Bibliographie de civilisation médiévale (BCM) innehåller referenser till bok.

tidskrift veterinärvetenskap


Sitemap