Trädgårdsgatan helsingborg


trädgårdsgatan helsingborg

Det andra gångstråket sträcker sig diagonalt från hörnet Järnvägsgatan. Namnet kommer troligen från ordet bålverk ( bolwerk ett äldre ord för en typ av försvarsanläggning, och syftar på den befästning som byggdes runt Helsingborg på 1600-talet. Parken blev således en tidstypisk järnvägspark och stadens första offentliga park, även om den fram till 1895 endast var tillgänglig dagtid. Fler senare tillägg är dammen med springfontän nära hörnet vid Järnvägsgatan- Trädgårdsgatan samt lekplatsen vid biblioteket i parkens sydvästra ände.

Partille, cup -World of Handball
Skjutning mot pensionärspars lägenhet i Gottsunda

Sjukgymnast helsingborg norra hamnen
Kyltekniker utbildning helsingborg
Skåpservice i helsingborg

Jensens förslag bestod av en stark diagonalaxel genom parken, som ledde ner till järnvägsstationen, och en tät kantplantering för att avskärma parken från de omgivande kvarteren. Trädgårdsgatan, 25224, helsingborg, klingberg, Karin, trädgårdsgatan, 25224. Under större delen av 1800-talet ägdes marken av Helsingborgs första egentliga fabrik, Ruuthska bruket, under vilken tid platsen benämndes Brukslyckan. Samma år som parken lades ut anlades även Trädgårdsgatan längs parkens norra sida. Sin nuvarande placering fick fontänen i och med byggandet av Stadsbiblioteket 1965. Planteringen planerades av trädgårdsmästaren Niels Peter Jensen, med viss bearbetning av arkitekt Ferdinand Meldahl och etatsrådet Rudolf Rothe från Köpenhamn, och lades ut 1873. Till exempel blommar under våren ett flertal lökväxter i parken och senare under sommaren perenner och andra sommarblommor. Text a link to your phone so you can quickly get directions, see photos, and read reviews on the go!, your carriers rates may apply. Parken omgärdas och hägnas in av tätare grönska, främst mot. Check your phone to view the link now! 1965 invigdes Stadsbiblioteket i parken, från början ett väldigt omdiskuterat bygge, då det tog en del av parken i anspråk, men arkitekten Jørgen Michelsen lyckades skapa en byggnad som passar väl in i parkmiljön. Isbn Ranby, Henrik: Helsingborgs historia, del VII:3 - Stadsbild, stadsplanering och arkitektur - Helsingborgs bebyggelseutveckling (2005) Helsingborg.


Sitemap