Notarius publicus apostille göteborg


notarius publicus apostille göteborg

staatlichen Stellen erstellt und von Mitarbeitern von Behörden mit einer entsprechenden Befugnis unterzeichnet wurden. . In Schweden wird der Notarius Publicus von der Provinzialregierung bestellt. Apostille enligt Haag-konventionen, enligt en internationell överenskommelse kan Apostille utfärdas på handlingar som skall uppvisas i ett annat konventionsland. Firmateckningar, när notarius publicus skall bestyrka att någon har rätt att teckna firman måste ett registreringsbevis eller e-registreringsbevis uppvisas. Legitimationen måste vara giltig och vi accepterar svenskt körkort, svenska SIS-märkta ID-kort samt svenska och utländska pass.

Notarius publicus apostille göteborg
notarius publicus apostille göteborg

Vi har 2 - 4 dagars handläggningstid.
Exakt besked fås vid besöket.
Tänk på att inlämnade handlingar ska avhämtas inom 12 månader, därefter makuleras handlingarna.
Enligt en internationell överenskommelse kan en apostille utfärdas på handlingar, som skall uppvisas i ett annat konventionsland.

Zu den Aufgaben des Notarius Publicus gehört es unter anderem, den Bürgern mit Folgendem zuhelfen: der Beglaubigung von Unterschriften, Abschriften, Übersetzungen und andere Angaben betreffs des Inhalts von Dokumenten der Anwesenheit als Zeuge, wenn Schließfächer geöffnet werden oder pendla skövde jönköping wenn Versiegelungen angebracht oder geöffnet werden der Kontrolle bei. När en handling försetts med Apostille är den undantagen från varje form av bestyrkande,.v.s. En del handlingar,. Vi tar emot kort-, swish- eller kontantbetalning på vårt kontor. Solche Dokumente müssen deshalb zuerst von einem Notarius Publicus legalisiert werden, damit anschließend ein anderer Notarius Publicus das Dokument apostillieren kann. I Sverige är det endast notarius publicus som får utfärda Apostille. Normalt krävs inget ytterligare godkännande från utländsk ambassad.

Notarius publicus apostille göteborg
notarius publicus apostille göteborg


Sitemap