Vianor stockholm bromma


vianor stockholm bromma

det utan någon form av anmärkning är rimligt. De som är med i KBV utsätter sig och sin personal för regelbundna kontroller. Verkstäder kan också använda KBV:s synoptik göteborg boka tid system för uppföljning av arbetet samt undersöka hur nöjda kunderna är med sitt verkstadsbesök. Det är viktigt att vi har många kontrollanter ute i landet och vi samarbetar med Bilprovningen, Besikta och Opus för att få en stor spridning, berättar KBV:s vd Thomas Engström. Kan man då alltid lita på en verkstad som har er symbol på dörren? Bilarna får längre och längre serviceintervall så den totala affären för verkstaden minskar. Kontrollerad Bilverkstad är ett kvalitetssamarbete för svenska verkstäder. Kontrollerad Bilverkstads vd Thomas Engström. Verkstäderna har svårt att hantera extraarbeten och att lämna en korrekt prisuppgift.

Andelen röda kort - det vill säga allvarliga brister på bilen - har varit någorlunda konstant på mellan 1,5 till 2 procent. Varje år genomförs cirka 10 000 kontroller och KBV har ett 90-tal kontrollanter i Sverige. Antal bilar med brister stiger, kBV:s statistik från kontrollerna samt sammanställning av enkäter hos kunderna visar några intressanta saker: Antalet bilar med kvalitetsbrister har stigit något, från till 20 procent i augusti 2013. Men samtidigt ställs det allt högre tekniska krav på varje mekaniker. Thomas Engström ser att kraven ökar på verkstäderna och den utvecklingen tror han kommer att fortsätta. Svårast har verkstäderna med teknik som bromssystem, strålkastare, spindelleder och växellådsolja.


Sitemap