Hjärupslundsskolan fritids


hjärupslundsskolan fritids

med ungdomar från andra skolor kommer våra elever att använda flertal digitala verktyg till att skapa presentationer, quiz, formulär, korta uppsatser, affischer och spel. Arbetsro och arbetsenergi Pedagog Staffanstorp Vad är arbetsro? De har använt kooperativt lärande i både grupp och par när de arbetat med programmering. Prata om tobak i det pedagogiska arbetet med barnen.

Pedagog Staffanstorp, Staffanstorphjärupslundsskolan fritids

Dagarna syftar till att eleverna ska stärka den sociala gemenskapen, samt förståelsen och respekten för varandra. Forsbacka Golfklubb, sven-Åke Runelid, sekr, svante Melander, ordförande. Syftet med detta är: 1) Att eleven inte börjar med tobak 2) Att undvika passiv rökning under skoltiden Tobaksavvänjning ska erbjudas vid behov och tillfälle för uppföljning bokas. Cissi Aall Flood och Jenny Nilsson, förskollärare på Mellanvångens förskola, berättar om arbetet med sagor och sångfåglar på förskolans olika avdelningar.

1 Tobaksfri skoltid omfattar barn/unga i förskola, grundskola och fritidsverksamhet under Ystads kommuns regi 2 Tobaks policy Syfte Ystads Kommuns förskolor, grundskolor och fritidsverksamhet är en stödjande miljö för hälsa. Inga övriga frågor.Styrelsen beslutade att protokollet skall redovisas via hemsidan. Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna utan kommentarer. A place where you can organize and share your favorite website! WHO:s tobaksfria dag den 31/5 och tobaksfria veckan, vecka 47 uppmärksammas alltid med någon aktivitet. Projekt för ökad nyfikenhet och lust att musicera Pedagog Staffanstorp Barn på Önsvala förskola deltar i ett musikprojekt i samarbete med Staffanstorps Musikskola. Arbetetssättet har gett arbetsro i gruppen, som i sin tur lett till arbetsenergi. Angela Engler, förstelärare på Stanstorpsskolan, resonerar kring begreppet inkludering och hur samarbete och gemenskap kan se ut i ett inkluderande klassrum.

Hjärupslundsskolan fritids
hjärupslundsskolan fritids


Sitemap