Umeå kommun invånare


umeå kommun invånare

sig tid och lyssnat för att sedan komma med kreativa lösningar och nya funktioner i uppgraderade versioner. Lista över kommunstyrelsens ordförande redigera redigera wikitext Kommunstyrelse redigera redigera wikitext Presidium Ordförande S Hans Lindberg Förste vice ordförande M Anders Ågren Andre vice ordförande S Margareta Rönngren Totalt har kommunstyrelsen femton ledamöter, varav sex tillhör socialdemokraterna, tre tillhör vänsterpartiet, två tillhör moderaterna medan centerpartiet. Mellan Umeå hamn i Holmsund och Vasa i Finland, som är Umeås närmaste grannstad, går färjelinjen UmeåVasa som är en del av E12 och drivs av Wasaline. Entergate har alltid varit lyhörda. Detta uppgick 3 februari 1933 i det då bildade Holmsunds municipalsamhälle. Befolkningsprognos för Umeå kommun, väntas kommunen passera 130 000 invånare redan år 2022. Innehåll Kommuner runt Umeå år 1952. Staden som växer, umeå universitet invigdes 1965 och sedan dess har Umeås befolkning fördubblats.

I området fanns även Umeå stad som 1863 bildade en stadskommun. I öster har kommunen en maritim gräns till.

15 Befolkningsutvecklingen i Umeå kommun År Invånare Gröna staplar indikerar storleken innan kommunsammanslagningarna 1974. Enkätverktyget används varje dag, hela tiden, ute i verksamheten och tillför stor nytta. 13 Befolkningstillväxten har varit 36  under 25 år (1985-2010 och prognostiserades år 2011 av SCB till ytterligare 10  under påföljande 25 år (20102035) för att då nå 127 004 invånare. Befolkningsprognos för Umeå kommun (pdf). Det finns även lokaltåg mellan Umeå Östra och Vännäs. Min erfarenhet är att det inte finns några konkurrerande verktyg som täcker in hela processen från start till mål.

Hörnefors municipalsamhälle inrättades och upplöstes vid utgången av 1957. Det finns stationer har i södra grannkommunen Nordmaling (53 km söder om Umeå) och i Hörnefors (30 km söder om Umeå). Umeborna är unga i jämförelse med befolkningen i resten av Sverige. Läst : Kommunstyrelsen Läst 28 februari 2016. I dessa socknar bildades vid kommunreformen 1862 landskommuner med motsvarande namn. Befolkningsmässigt är Umeå kommun, med 126 664 invånare (30 september 2018) 4, Sveriges 11:e största kommun, sedan 1992, norrlands största kommun och sedan 1976 Norrlands snabbaste växande kommun. 17 Födelseland 17 31 december 2014 1 Sverige Finland 027 3 Asien : Övriga länder 839 4 lund i stockholm Afrika : Övriga länder 293 5 Europeiska unionen : Övriga länder 228 6 Irak 7 Iran 8 Somalia 9 Europa utom EU: Övriga länder 10 Sydamerika 11 Kina. Läst 12 november 2018.

Den som sitter med programvaran framför skärmen och behöver hjälp att komma vidare får hjälp på bara någon minut. Källor: SCB - Folkmängd efter region och tid och Folkmängdsdatabasen, Umeå universitet. Personligen uppskattar jag också deras närvaro.


Sitemap