Immunologi göteborgs universitet


immunologi göteborgs universitet

Berider, generalstabs- og natostabsuddannet. På teknisk skole 1912-13, haft malerskole 1925-33 og været på kunstakademiets dekorationsskole 1929; udstillet fra 1916; medl. 1944; indgik 1949 kompagniskab med havearkitekt Troels Erstad, efter dennes død.a. Formand for udvalget ang. Af repræsentantskabet for statens byggeforskningsinstitut 1947-50, af indenrigsministeriets ernæringsudvalg 1948-50 og af Nordisk Metodikkomité for Levnedsmidler 1948-50, af bestyrelsen og forretningsudvalget for Dansk Tipstjeneste, A/S 1948-50; tilforordnet kommissionen vedr.

Ring uppsala universitet
Grafisk design stockholm universitet
Lunds universitets masterprogram
Örebro universitet lärare

1961; klinisk assistent ved Norges tandlægehøjskole 1952-55; Fulbrightsiipendiat og Research Associate. Sagsomkostninger i administrative nævn 1970; formand for taksationskommissionen vedr. Og Philips Radio; assistent i A/S De Danske Spritfabrikker 1931 ; salgschef i Ceres Bryggerierne A/S, Århus 1942, underdir. Fuldmægtig og medhjælper hos statsadvokaten i Viborg. Direktør for A/S Forlaget Børsen 1969, tili. Guvernør, Rotary distrikt 147,1966-67. 1944-maj 1945 i Dachau og Neuengamme koncentrationslejre i Tyskland; assistent og overassist.

immunologi göteborgs universitet

Malmö universitetsbibliotek öppettider, Malmö universitet program,


Sitemap