Svenska kyrkan i uppsala veckoprogram


svenska kyrkan i uppsala veckoprogram

19 november.0015.00 Måndagsträffen. Och jag är med er alla dagar till tidens slut (Matt 28:19-20).svenska kyrkan i uppsala veckoprogram

Sköna, lediga sommardagar dela dem med fler.
På sommarsidan får du tips från Uppsalas församlingar.
Svenska kyrkan Uppsala här får du svaren!svenska kyrkan i uppsala veckoprogram

På nyhetsbrevet, så får du utvalda tips och det färska veckoprogrammet med e-post varje vecka.
Eriksbergskyrkan, eriksbergsvägen 2 752 39, uppsala, fast veckoprogram.

Erasmus-kod uppsala universitet, Klart se uppsala, Second Hand uppsala,

Måndag 5 november.0015.00 Måndagsträffen. Läs mer om våra gudstjänster och om hur vi finns till för dig och andra Uppsalabor som behöver hjälp och stöd. Måndagsträffen är en mötesplats för damer som vill träffas i rik gemenskap för att samtala om livets små och stora frågor. Vi tänder ljus och minns anhöriga och vänner samt dricker kaffe i god gemenskap, Servering. . Mission, gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett. Ring före om det är något speciellt program du undrar över. Prenumerera på nyhetsbrevet, så får du utvalda tips och det färska veckoprogrammet med e-post varje vecka. Musik och kultur, vill du lyssna, sjunga eller kanske gå på en utställning? Organisation och styrning, uppsala pastorat och Danmark-Funbo församling styrs var för sig av respektive kyrkofullmäktige och kyrkoråd. Sven Westerberg berättar och sjunger tillsammans med en dragspelare. Det är viktigt både av lagliga och etiska skäl att Svenska kyrkan och Uppsala pastorat anpassar sig till och följer de krav som dataskyddsförordningen (gdpr) ställer. Måndag 17 september.0015.00 Måndagsträffen.

Högmässa eller gudstjänst, söndagsskola, kyrkkaffe.
Se vad som händer.
Svenska kyrkan Uppsala, prenumerera på nyhetsbrev.
Så får du utvalda tips och det färska veckoprogrammet med e-post varje vecka.

Media markt uppsala tv 55 inch
Apotekarprogrammet uppsala


Sitemap