Veterinär lön


veterinär lön

löneintervall? Länsstyrelsen Västra Götalands län, Enheten för veterinär och djurskydd - Länsveterinär. Camilla Hur beräkna semesterersättning i en ideell idrottsförening? Du får snabbt och enkelt svar på din fråga. Den djursjukvård som fokuserar på lantbrukets djur sköts av ca två tredjedelar statligt anställda distriktsveterinärer och ca en tredjedel egenföretagare.

Veterinär lön
veterinär lön

På andra statliga myndigheter arbetar veterinärer som inspektörer och handläggare. Medellön, medianlön, medelålder, erfarenhet.076.000 kr 38,2 år 10 år, medellön, medianlön, medelålder, erfarenhet.606 kr - kr 32,6 år 4,3 år, medellön, medianlön, medelålder, erfarenhet.076 kr - kr 38,2 år. Det finns också ett antal veterinärer som är egenföretagare och arbetar med sjukvård av lantbrukets djur. Lön Ålder, erfarenhet, kön, sektor.500 kr 27 år 0 år, kvinna, privat Ålder Från18 år19 år20 år21 år22 år23 år24 år25 år26 år27 år28 år29 år30 år31 år32 år33 år34 år35 år40 år45 år50 år55 år60 år65 år70 år Ålder Till18 år19 år20 år21. Ibland gör man utredningar, exempelvis om en smittsam sjukdom brutit ut i skridskor stockholm sjöar en djurbesättning. De är anställda av Livsmedelsverket och är oberoende av den industri de ska övervaka. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke. Vid Sveriges lantbruksuniversitet arbetar veterinärerna huvudsakligen med undervisning och forskning.

Veterinär lön, löner och lönestatistik hälso- och sjukvård
Lön Veterinär - Lönestatistik Jobb Utbildningar
Veterinär - Yrke - Yrken A-Ö - StuderaSmart


Sitemap