Umeå cas-cambro


umeå cas-cambro

The Umu-id is the user-id that gives access to learning plattforms (Cambro and Moodle e-mail, Student portal and other Umea University's IT-system. More information on how it is used can be found. here's the last resort: How to change password for your account (CAS) at Umeå university. Vanliga funktioner som du som student kan ges tillgång till (beroende på kurs och lärare!) i Cambro är: Aktuell information från dina kurser, kursmaterial i form av text, ljud- och/eller video. Kartor över våra campusområden. Umeå universitet uppgraderar Ladok under hösten. Moodle, gå vidare till lärplattformen Moodle.

Page Editor: Mattias Wallmark). E-post och Office 365, du hittar din studentmejl i Office 365. New users must activate their account before it can be used.

Den kursansvarige läraren eller annan ansvarig person lägger in dig i kursen med ditt CAS-användarnamn. För dig som inte tidigare studerat vid Umeå universitet och saknar användarkonto vid Umeå universitet kommer det att göras ett utskick inför höstterminen 2009 av tillfälliga identiteter under vecka 35, det vill säga till dig som antagits till en utbildning/kurs vid det andra urvalet. Personlig yta att spara dokument och filer. Via de tillfälliga identiteterna kan du aktivera ditt användarkonto vid Umeå universitet på /aktivering/. Om barnhabiliteringen lund adress du inte erhållit någon tillfällig identitet i början av vecka 36 måste du själv anmäla detta på webbplatsen /aktivering där du anger ditt namn, personnummer och hur vi kan komma i kontakt med dig. En tillfällig identitet kommer därefter att skickas till din folkbokföringsadress. Efter att ha loggat in via knappen CAS Login, så ska du kunna se minst två flikar, dels Min arbetsyta.

Umu-id has replaced the terms CAS and adfs. Boka grupprum, som student och registrerad på en kurs kan du boka grupprum. För att kunna se materialet måste man logga in som student. Här finns material som bara riktar sig till kursdeltagare, t ex föreläsningsmaterial, gruppindelningar, gamla tentor. Det kan man göra via Studentportalen eller direkt till Cambro (den lärplattform som är tillgänglig för studenter). Logga in i portalen för att se studieresultat, registreringsintyg, anmäla dig till tentamen med mera. Det innebär att examensansökan stänger 18 november, Portalen stänger 28 november och mellan 28 november och 14 december når du inga uppgifter i Ladok - läs mer här. VipeR (UPC:s Virtual Pedagogical Resource).

Umeå bostaden tv, Umeå Innebandy, Busstidtabell holmsund umeå, Umeå vännäs tåg,


Sitemap