Semesterväxling göteborg stad


semesterväxling göteborg stad

mäta annonser och erbjuda en säkrare användarupplevelse använder vi cookies. Vi bjuder in till ytterligare en kurs i Motiverande intervju/samtal. Beslut: Bokslut 2017, information: Revisorernas berättelse, beslut: Ansvarsfrihet för avdelningsstyrelsen 2017 Val av styrelse och revisorer Val av 1 ordförande Val av -2020 Val av 4 svt arkeologisk ledamöter Fyllnadsval. Göteborgs stad har tagit upp detta i ett gemensamt policydokument men då det inte är välkänt i staden eller bland våra medlemmar så vill vi sprida informationen på detta sätt. Mer information och inbjudan kommer. De som är valda ombud från klubben kommer att kunna rösta och gå upp och tala under mötet, övriga kommer som åhörare. Det är vad vi kallar vårt årsmöte, vårt högsta beslutande organ i Vision Göteborg. Weitere Informationen zu unseren Cookies und dazu, wie du die Kontrolle darüber behältst, findest du hier: Cookie-Richtlinie. Godkännande av dagordning, fråga om mötets behöriga utlysande.semesterväxling göteborg stad

Göteborgs stad har tagit upp detta i ett gemensamt policydokument men då det inte är välkänt i staden eller bland våra medlemmar så vill vi sprida informationen på detta sätt. Välkommen till sidan för anställda inom Göteborgs. Stad som är anslutna till. Semesterväxling äntligen på gång för anställda i Gbg.

Vädret göteborg smhi
Erotisk massage göteborg

Vi samlar ihop information och aktiviteter som vänder sig till dig som medlem eller förtroendevald i Vision Göteborg. Styrelsen ska sedan företräda medlemmarna mellan årsmötena. Budget för Vision Göteborg 2019, motion, uppföljning av fattade beslut. Vi vänder oss till förtroendevalda i Vision Göteborgs klubbar. Vision Göteborg har tidigare fått en motion till sitt Representantskap som tog upp frågan kring hur man polisanmäler något som man varit utsatt för i tjänsten. Läs mer, inklusive om tillgängliga kontrollfunktioner: Cookiespolicy. På mötet beslutar vi bland annat om vilka personer som får förtroendeuppdrag i avdelningsstyrelsen, valberedningen och som revisorer. Emellanåt kan något konstigt ord smyga sig in på mötet, förbered dig gärna genom att kolla igenom mötesordlistan: handlingar till representantskapet, kallese och dagordning, mötesordning.

Från och med 2019 har du med anställning inom Göteborg Stad möjlighet att byta in semesterväxling.
Ett nytt kollektivavtal gör det möjligt att byta in semesterdagstillägget mot lediga dagar.
Detta gäller dig som har semestertjänst.
GÖteborg 2(3) Det finns Sacoföreningar i fyra stadsdelar, Angered, Lundby, Östra Göteborg och Majorna Linné.


Sitemap