Malmö kommunstyrelse ordförande


malmö kommunstyrelse ordförande

planering. Utbyggnaden av samhällsservice i Malmö kräver samverkan med Malmös omvärld, på såväl lokal nivå som regional, nationell och internationell. Krisorganisationen upplöstes i januari 2016 och arbetet kommer att utvärderas under våren. Kommunfullmäktiges ordförandes uppgifter blev att leda kommunfullmäktiges arbete och att representera kommunen utåt.

Kommunstyrelsen - Malmö stad Mer om kommunfullmäktige - Malmö stad

Buss Malmö flygplats Köpenhamn, Apotek malmö värnhem,

Arbete pågår för att utveckla Malmö stads strategiska omvärldsarbete så att stadens omvärldsarenor nyttjas för att uppnå största möjliga genomslag för stadens frågor och utmaningar. Förutom ett omfattande utredningsarbete inom många delar av Malmö stads organisation fortsätter arbetet i den riktning som beslutats med bland annat kunskapsseminarier, kollegiala granskningar och socioekonomiska beräkningar kring verksamheter och insatser. Kommunstyrelsens verksamhet har under året präglats av händelser i staden och dess omvärld. Nettokostnaderna för Kommunstyrelsen minskade från 20 med 20,7 till 523 Mkr. To do that, select the language you would like to translate into in the list below. Kommunstyrelsens förvaltning samordnar satsningar på infrastruktur och bostadsbyggande inom ramen för storstadspaketet för Malmö och omkringliggande kommuner. En annan viktig händelse under hösten var hanteringen av EU-migrantlägret på kvarteret Brännaren 19 i november och efterföljande manifestation vid stadshuset. Då ett enhetligt kommunbegrepp infördes 1971 ersattes benämningen drätselkammare med kommunstyrelse, samtidigt som stadsfullmäktige ändrade namn till kommunfullmäktige. Webbkakor (cookies) på, på använder vi webbkakor (cookies). Processer för nybyggnation av verksamhetslokaler och förändringar i infrastruktur och stadsbyggnad är dock långa och det är därför viktigt att hitta hållbara strategier så att utvecklingen kan styras i rätt riktning.


Sitemap